List otwarty do Jerzego Łużniaka Prezydenta Jeleniej Góry

List otwarty do Jerzego Łużniaka Prezydenta Jeleniej Góry

Szanowny Panie Prezydencie,

pomimo tego, że w swojej medialnej odpowiedzi na moją oficjalną interpelację wypomniał mi Pan epistolarną formę kierowanych pod Pana adresem wystąpień, pozwalam sobie kontynuować ją w naszej dalszej komunikacji. Przynajmniej do czasu zwołania sesji Rady Miejskiej, podczas której radni będą mogli, przy zachowaniu właściwych środków bezpieczeństwa podjąć bezpośrednią debatę na temat bieżącej sytuacji epidemicznej i gospodarczej w naszym Mieście.

Ostatnia sesja jeleniogórskiej Rady odbyła się już blisko dwa miesiące temu. W tym czasie w sposób diametralny zmieniły się nasze bieżące priorytety. Mimo to wiele samorządów potrafiło, bez względu na opcje polityczne, stworzyć bezpieczne warunki nie tylko działania na rzecz lokalnych społeczności, ale również, a nawet przede wszystkim, działania ponad podziałami. I choć siłą rzeczy samorząd stolicy Karkonoszy jest zależny od władz wyższego stopnia, to jednak na nas – jeleniogórskich samorządowcach i na nas, stojących na czele głównych sił politycznych w Jeleniej Górze, spoczywa odpowiedzialność za to, na ile nasza Mała Ojczyzna, w zakresie własnych kompetencji i możliwości, obroni się przed trwającym kryzysem. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie potrzebujemy być razem i działać wspólnie.

Darujmy sobie wypominanie cudzych decyzji, które zapadają daleko poza Jelenią Górą, na które zapewne tak Pan, jak i ja nie mamy większego wpływu. Skoncentrujmy się na tym, co nas łączy, a nie dzieli. To od Pana dobrej woli, Pana przykładu i autorytetu głowy miasta, zależy konstruktywna otwartość na pomysły radnych, którzy nie tworzą Pańskiego zaplecza politycznego. Wszyscy radni mają bowiem prawo, a wręcz obowiązek kierować się dobrem wspólnoty samorządowej przedstawiając postulaty mieszkańców do rozpatrzenia organom gminy, a nie organom województwa, czy państwa, co usilnie wmawia Pan opinii publicznej, komentując nasze działania.

Liczę na rzeczowe odniesienie się do treści mojej interpelacji oraz dotychczasowych propozycji Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, w których przedstawiliśmy konkretne działania mające na celu złagodzenie wpływu trwającej epidemii na życie codzienne i działalność gospodarczą na terenie naszego Miasta. Przypomnę, że najważniejsze z nich to okresowe:

  • obniżki opłat dla przedsiębiorców za najem lub dzierżawę nieruchomości miejskich,
  • obniżki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych,
  • zwolnienie z pobierania opłat z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych,
  • zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla przedsiębiorców, seniorów oraz posiadaczy Kart Dużej Rodziny,
  • zwolnienie z pobierania opłat za samorządowe przedszkola i żłobek,

Tym samym apeluję do Pana o wspólne opracowanie Jeleniogórskiej Tarczy Antykryzysowej oraz przygotowanie na najbliższą sesję Rady Miejskiej projektów uchwał, uwzględniających przedstawione powyżej postulaty, odpowiadające potrzebom mieszkańców oraz przedsiębiorców. Jeleniogórski biznes potrzebuje pakietu antykryzysowego uzupełniającego pomoc, oferowaną ze strony władz wyższego szczebla. Jelenia Góra, jak nigdy dotąd oczekuje od każdego z nas działań, które są wynikiem szerokiego porozumienia, uwzględniającego postulaty wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców, a nie tylko tych wybranych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial