Karta Praw Rodzin odrzucona

Karta Praw Rodzin odrzucona

Rada Miasta Jeleniej Góry odrzuciła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin. Jej projekt jako klub PiS złożyliśmy już we wrześniu.

W odniesieniu do zarzutów, jakoby Samorządowa Karta Praw Rodzin jest niezgodna z Konstytucją, warto chcieć zauważyć, że już w jej preambule jest wyraźnie zapisane, że właśnie „opowiadamy się po stronie wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, rodzicielstwa i macierzyństwa (art. 18), prawa do ochrony życia rodzinnego (art. 47), prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1) oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją (art. 72 ust. 1).”

Nasz wniosek czekał na rzeczową debatę ponad 3 miesiące. W tym czasie wielokrotnie i na różne sposoby bezskutecznie starałem się usłyszeć, z czym Ekipa rządząca naszym Miastem się nie zgadza, jakich zmian oczekują, żeby wypracować wspólny projekt… Jak bardzo Platforma Jelenia Góra Koalicja Obywatelska wraz z Jerzym Łużniakiem – Prezydentem Miasta Jeleniej Góry, chcą w ogóle rozmawiać, dyskutować i działać wspólnie z opozycją na rzecz wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry, niech świadczy fakt, że po uzasadnieniu przeze mnie wniosku, w kolejce do zabrania głosu po radnym Bilskim, zgłosiły się jeszcze radne: Pawklukiewicz-Rehlis oraz Wachowicz-Makieła… Jednak przegłosowany głosami KO-SLD wniosek formalny radnego Bilskiego o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania zamknął usta nie tylko wnioskodawcom (Klub Radnych PiS), ale wszystkim pozostałym radnym, również tym „swoim”.

KON STY TU CJA!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial