Karta Praw Rodzin odrzucona

Karta Praw Rodzin odrzucona

Rada Miasta Jeleniej Góry odrzuciła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin. Jej projekt jako klub PiS złożyliśmy już we wrześniu.

W odniesieniu do zarzutów, jakoby Samorządowa Karta Praw Rodzin jest niezgodna z Konstytucją, warto chcieć zauważyć, że już w jej preambule jest wyraźnie zapisane, że właśnie „opowiadamy się po stronie wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, rodzicielstwa i macierzyństwa (art. 18), prawa do ochrony życia rodzinnego (art. 47), prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1) oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją (art. 72 ust. 1).”

Nasz wniosek czekał na rzeczową debatę ponad 3 miesiące. W tym czasie wielokrotnie i na różne sposoby bezskutecznie starałem się usłyszeć, z czym Ekipa rządząca naszym Miastem się nie zgadza, jakich zmian oczekują, żeby wypracować wspólny projekt… Jak bardzo Platforma Jelenia Góra Koalicja Obywatelska wraz z Jerzym Łużniakiem – Prezydentem Miasta Jeleniej Góry, chcą w ogóle rozmawiać, dyskutować i działać wspólnie z opozycją na rzecz wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry, niech świadczy fakt, że po uzasadnieniu przeze mnie wniosku, w kolejce do zabrania głosu po radnym Bilskim, zgłosiły się jeszcze radne: Pawklukiewicz-Rehlis oraz Wachowicz-Makieła… Jednak przegłosowany głosami KO-SLD wniosek formalny radnego Bilskiego o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania zamknął usta nie tylko wnioskodawcom (Klub Radnych PiS), ale wszystkim pozostałym radnym, również tym „swoim”.

KON STY TU CJA!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial