Co z Jeleniogórską Tarczą Antykryzysową?

Co z Jeleniogórską Tarczą Antykryzysową?

Wiele samorządów, niezależnie od władz centralnych, podejmuje szereg działań wspierających nie tylko mieszkańców, ale i przedsiębiorców oraz ich pracowników w przezwyciężaniu kryzysu, związanego z epidemią COVID-19.

W komunikacie z dnia 24 marca 2020 r. Prezydent Miasta Jeleniej Góry poinformował, jakoby „w Urzędzie Miasta Jelenia Góra trwają prace nad systemem wsparcia osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, która ze względu na okoliczności została zawieszona. O wypracowanych zasadach postępowania i współpracy w tym zakresie będą Państwo informowani na bieżąco.”

Następnie pismem z dnia 31 marca 2020 r. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Jeleniej Góry zwrócił się do pana Jerzego Łużniaka, Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z apelem o pilne podjęcie działań mających na celu złagodzenie wpływu trwającej epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 na życie codzienne i działalność gospodarczą na terenie Miasta Jeleniej Góry. Jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i przedsiębiorców przedstawiono propozycję konkretnych działań w tym zakresie, nazwanych Jeleniogórską Tarczą Antykryzysową.

W ciągu ostatnich tygodni, niemal każdego dnia w komentarzach pod publikowanymi w mediach społecznościowych komunikatami Prezydenta Jeleniej Góry pojawiają się pytania o pomoc ze strony Miasta dla mieszkańców i przedsiębiorców, którzy znaleźli się w najbardziej dramatycznej sytuacji. Możliwości odroczenia terminów wpłat z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy po uprzednim złożeniu stosownych wniosków osób zainteresowanych istniały zanim nastąpił stan epidemii i tego rodzaju pomoc ze strony Miasta okazuje się niewystarczająca i nieadekwatna w obecnej sytuacji.

Powyższe okoliczności prowadzą do wniosku, że pomimo upływu już niemal 4 tygodni od wspomnianego komunikatu, a także pomimo apelu radnych w sprawie Jeleniogóskiej Tarczy Antykryzysowej, który pozostaje bez jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Prezydenta Łużniaka, mieszkańcy Jeleniej Góry, a także osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie naszego Miasta nie zostali poinformowani o wypracowaniu żadnych zasad postępowania i współpracy w zakresie złagodzenia wpływu trwającej epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 na życie codzienne i działalność gospodarczą na terenie Miasta Jeleniej Góry.

W związku z powyższym, w trybie przepisów art. art. 23 ust. 1, 24 ust. 2-3, ust. 5-6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. ze zm.) dnia 17 kwietnia 2020 r. złożyłem interpelację z wnioskiem o pilne udzielenie przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry odpowiedzi na poniższe pytania:

1) Dlaczego do dnia złożenia niniejszej interpelacji Prezydent Miasta Jeleniej Góry, pomimo wcześniejszych zapowiedzi nie poinformował opinii publicznej, jak również radnych o systemie wsparcia osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, która ze względu na okoliczności została zawieszona oraz o wypracowanych zasadach postępowania i współpracy w tym zakresie?

2) Dlaczego do dnia złożenia niniejszej interpelacji Prezydent Miasta Jeleniej Góry nie odpowiedział na apel Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie Jeleniogórskiej Tarczy Antykryzysowej?

3) Dlaczego wzorem prezydentów wielu innych miast, Prezydent Miasta Jeleniej Góry do dnia złożenia niniejszej interpelacji w żaden sposób nie informuje: jak skorzystać z rozwiązań w ramach ogólnopolskiej Tarczy Antykryzysowej, o organizowanych w tym zakresie bezpłatnych szkoleniach online dla przedsiębiorców i pracowników, darmowych ebookach dofinansowaniach do wynagrodzeń, zwolnieniach małych firm ze składek ZUS, świadczeniach postojowych czy braku opłaty prolongacyjnej i wielu innych rozwiązaniach, oferowanych przedsiębiorcom?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial