Nie ma zgody dla takiego partnerstwa

Sprzeciw wobec planowanego partnerstwa Jeleniej Góry i ukraińskich miast pod banderowską flagą! Do porządku obrad najbliższej, XV Sesji Rady Miasto Jelenia Góra, wyznaczonej na dzień 18 grudnia 2019 r. (środa) zostały wprowadzone m.in. projekty uchwał w sprawie zawarcia umów „o partnerstwie” z Miastami Tarnopol i Równe na Ukrainie. Umowy mają być podpisane i wykonane z…
Przeczytaj więcej