Bezkresni.pl

Bezkresni - Wielka Zbiórka Krwi Pamięci Kresów

Akcja ta, inspirowana wieloma społecznymi zrywami serc Polaków, niosącymi ze sobą piękne idee, bierze sobie za cel kultywowanie pamięci o wielowiekowej tradycji dawnych Kresów Rzeczypospolitej oraz wielką zbiórkę krwi, tak potrzebnej każdego dnia, a szczególnie w okresie wakacji.

Chcemy, aby Akcja ta z roku na rok miała coraz większy zasięg. Każdego roku będziemy starali się pobić ubiegłoroczny rekord w zebranych litrach krwi. Krwi, którą dziś dobrowolnie chcemy oddawać pamiętając o tych wszystkich, którzy musieli ją przelać za wolną i niepodległą Polskę.

Na jeleniogórskim rynku, a w kolejnych latach mam nadzieję, że na rynkach kolejnych miast Polski, corocznie 11 lipca, we współpracy z Narodowym Centrum Krwi i Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pojawią się krwiobusy, w których pod opieką wyspecjalizowanego personelu będzie można bezpiecznie oddać krew.

Z biegiem czasu będziemy chcieli wydarzeniom tym nadawać coraz większą rangę, organizując koncerty, wystawy, prelekcje o polskiej historii, ale również o polskiej idei pomagania drugiemu człowiekowi poprzez bezinteresowny dar krwi.

Mamy nadzieję, że we współpracy z władzami na szczeblu centralnym i samorządowym, organizacjami społecznymi, przedsiębiorstwami i firmami, po prostu – z ludźmi dobrej woli, uda nam się wspólnie zainicjować wydarzenie, które będzie przykładem pięknej pamięci o wielowiekowej tradycji dawnych Kresów Rzeczypospolitej, o Polsce i Polakach – dawniej i dziś.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial