Menedżer, prawnik, polityk, miłośnik gór.

Działam z serca dla Jeleniej Góry - mojego rodzinnego miasta.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA

W życie polityczne angażuję się od wielu lat – najpierw jako społecznik i przedsiębiorca, a od 2018 roku jako Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Skutecznie łączę zawód prawnika i menadżera z pasją miłośnika Karkonoszy, otwartością na potrzeby innych oraz wartościową edukacją na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów.

SZKOLENIA

Jako prawnik, menadżer i specjalista z zakresu RODO prowadzę tematyczne szkolenia na terenie całej Polski.

Aktualności

W tym miejscu znajdziesz informacje o moich aktywnościach i podejmowanych działaniach dla jeleniogórzan i Jeleniej Góry. Zachęcam do śledzenia na bieżąco.

Jarmark na miarę naszych możliwości

Dobiegł końca 50. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości – wydarzenie, które już na trwałe wpisało się w kalendarz tego rodzaju imprez nie tylko w Stolicy Karkonoszy czy na Dolnym Śląsku,[…]

Read more

List otwarty do Jerzego Łużniaka Prezydenta Jeleniej Góry

Szanowny Panie Prezydencie, pomimo tego, że w swojej medialnej odpowiedzi na moją oficjalną interpelację wypomniał mi Pan epistolarną formę kierowanych pod Pana adresem wystąpień, pozwalam sobie kontynuować ją w naszej[…]

Read more

Co z Jeleniogórską Tarczą Antykryzysową?

Wiele samorządów, niezależnie od władz centralnych, podejmuje szereg działań wspierających nie tylko mieszkańców, ale i przedsiębiorców oraz ich pracowników w przezwyciężaniu kryzysu, związanego z epidemią COVID-19. W komunikacie z dnia[…]

Read more
MOJE MIEJSCE JEST TUTAJ, BO…

Jestem rodowitym jeleniogórzaninem i na każdym polu działam z serca dla mojego miasta i jego mieszkańców.

Jako prawnik, menadżer, przedsiębiorca i społecznik jestem współinicjatorem wielu przedsięwzięć, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń Jeleniej Góry i regionu. 

ZOBACZ WIĘCEJ

Razem możemy więcej, dlatego działam społecznie

Jestem współzałożycielem Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego, współtwórcą jeleniogórskich szkół katolickich i diecezjalnego oddziału Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

ZOBACZ WIĘCEJ
DZIELIMY SIĘ BEZCENNYM DAREM

Wielka Zbiórka Krwi 
Pamięci Kresów Bezkresni.pl

Akcja ta, inspirowana wieloma społecznymi zrywami serc Polaków, niosącymi ze sobą piękne idee, bierze sobie za cel kultywowanie pamięci o wielowiekowej tradycji dawnych Kresów Rzeczypospolitej oraz wielką zbiórkę krwi, tak potrzebnej każdego dnia, a szczególnie w okresie wakacji.

ZOBACZ WIĘCEJ
ZAANGAŻOWANA POLITYKA

Od 2018 roku działam aktywnie
jako Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Jako szef klubu PiS jestem liderem aktywnej opozycji oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i wiceprzewodniczącym Komisji Kultury.

ZOBACZ WIĘCEJ
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie

Udzielam porad w jeleniogórskich punktach nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego
oraz edukacji prawnej i mediacji, prowadzonych przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Fotorelacje z działań

Czasami obraz wart jest więcej niż tysiąc słów, dlatego zachęcam do obejrzenia relacji fotograficznych z wybranych działań.

VIII Karkonoski Orszak Trzech Króli

Karkonoski Orszak Trzech Króli to przede wszystkim wielkie radosne spotkanie osób, dla których ważne są tradycja i wiara.

VI Karkonoski Bal Niepodległości

Formę balu jako sposób uczczenia Narodowego Święta Niepodległości już od kilku lat proponuje Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego.

V Ognisko Patriotyzmu w Jeleniej Górze

Ognisko Patriotyzmu jednoczy wokół siebie starsze i młodsze pokolenie i przypomina, jak wielką wartością jest miłość Ojczyzny.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial